RSS AKTUALITY 04.07.2017 Objavte nový Qlik Sense June 2017
RSS AKTUALITY 04.05.2017 Pozrite si, ako E.ON využíva Qlik (VIDEO)
RSS AKTUALITY 17.05.2017 Pozrite si zo záznamu webinár NPrinting

 

QPR Process Designer      

Pri implementácii našich riešení v oblasti BPM využívame technológiu od QPR Software

„S pomocou QPR ProcessDesigner sa vieme bez problémov dostať k všetkým potrebným dokumentom a postupom. QPR ProcessDesigner nám umožňuje jednoduchý rozvoj a zlepšovanie procesov – zmeny v postupoch dokážeme realizovať v krátkom čase a všetko je hneď publikované v plnom rozsahu na QPR Portal na intranete. “
Riku Kolhonen, Quality Manager
SKANSKA Residential Construction Finland

 


BOSCH SIEMENS : „QPR nám umožnilo nastaviť výkonnejšie a efektívnejšie procesy.“
SKANSKA : „QPR umožňuje extrémne jednoduchý rozvoj procesov.“
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA : „QPR sa jednoducho ovláda i s minimálnym tréningom.“
TRE-FOR : „QPR je pre nás samozrejmá voľba pri našich LEAN projektoch.“


Business Process Management  |  Quality management a IMS |  Risk management  | Enterprise Architecture



PROCESY MOŽNO MAPOVAŤ S RADOSŤOU A BEZ OBMEDZENÍ !

Mapovanie procesov je manažérska, nie technická záležiťosť. Pri mapovaní treba verne zachytiť procesnú štruktúru či hľadať možnosti na zlepšovanie a dosahovanie bussiness benefitov. Preto musí byť rýchle, jednoduché, intuitívne a nezaťažovať technickou komplikovanosťou.
Zároveň mapovanie nie je kreslenie – malo by umožňovať prepojiť procesy s organizačnou či IT architektúrou, naviazať ich na popisy pracovných miest a prirodzene prepojiť s podnikovou dokumentáciou.
A čo môže byť lepšie ako mapovať procesy v tímoch, výsledky komunikovať na jeden „klik“ či prípadne nechať si procesy zmapovať softvérom automaticky !


MODELOVANIE POMÁHA DEFINOVAŤ OPTIMÁLNE PROCESY

Máte podnety čo treba zlepšiť a predstavy o tom, ako to spraviť? Neviete odhadnúť dopady zmien? Tak zmeny nasimulujte a presvedčte sa, koľko ľudí budete potrebovať prípadne kde budú úzke miesta v procesoch. Nezdržiavajte sa analýzou komplikovaných tabuliek – všetko si prehľadne vizualizujte a rýchlo si zvalidujte s kolegami, ktorí by sa k tomu mali určite vyjadriť.


PROCESY NESTAČÍ KRESLIŤ, TREBA ICH RIADIŤ !

Riadenie procesov maximalizuje prínosy, ktoré očakávate od zavádzania prvkov procesného riadenia – procesy je potrebné efektívne komunikovať do vnútra organizácie a podporiť tak implementáciu ich zmien. Zabezpečiť, aby všetci videli len potrebné informácie – personalizovať ľuďom pohľady a v neposlednom rade vytvoriť predpoklady na riadenie procesov – nastaviť ich ciele a výkonnosť a tieto kontinuálne vyhodnocovať a zlepšovať.


UZNANIA OD ANALYTIKOV:

Gartner: Uznáva QPR ako nástroj, ktorý umožňuje zákazníkom modelovať a optimalizovať firemné procesy a zlaďovať ich so strategickými cieľmi a cieľmi v oblasti riadenia rizík.
Forrester: Hodnotí QPR ako jeden z najlepších nástrojov na podporu zvyšovania výkonnosti procesov.

Viac informácií o riešení QPR ProcessDesigner nájdete TU.

Súvisiace riešenia:
 


Presvedčte sa a KONTAKTUJTE NÁS.

Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.

alebo

Odoslaním formuláru dávam súhlas na zasielanie informácii elektronickou poštou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.