RSS AKTUALITY 04.07.2017 Objavte nový Qlik Sense June 2017
RSS AKTUALITY 04.05.2017 Pozrite si, ako E.ON využíva Qlik (VIDEO)
RSS AKTUALITY 17.05.2017 Pozrite si zo záznamu webinár NPrinting

Buďte chytrí! Zlepšite sa vďaka ABC...

Informácie, ktoré zásadne posunú Vašu efektivitu na vyššiu úroveň!

 

Zamerajte sa na správnych zákazníkov

 

Zvýšte ziskovosť produktov

 

Maximalizujte efektivitu procesov

 

Odhaľte skryté rezervy v nákladoch

 
 


ZLEPŠILI SA VĎAKA COSTPERFORM A RIADENIU NÁKLADOV

CIELE ABC V BANKÁCH

CIELE ABC V TELEKOMUNIKAČNÝCH FIRMÁCH

CIELE ABC VO VÝROBNÝCH PODNIKOCH

CIELE ABC V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH


ZISKOVÉ INFORMÁCIE

Informácie z ABC v CostPerform prinášajú v rôznych oblastiach zásadné zlepšenia zamerané na ziskovosť.

 

Pricing

 • hodnotenie ziskových marží produktov
 • forecasting predaja a ziskovosti

Operations

 • analýza nákladovosti aktivít
 • simulácia procesných zmien a ich dopadu na ziskovosť
 • skryté rezervy v nákladoch

Financie

 • hodnotenie využívania zdrojov
 • activity-based budgeting a forecasting

Marketing

 • analýza správnych segmentov
 • analýza správnych distribučných kanálov
 • hodnotenie efektivity kampaní

Stratégia

 • hodnotenie efektivity rozvojových projektov
 • analýza potrieb technologických investícií
 • simulácia zmien v business modeli

COST MANAGEMENT – VNÚTORNÝ TLAK NA EFEKTÍVNOSŤ

Cieľom Cost Managementu je priniesť lepší než len účtovnícky pohľad na ziskovosť – procesný, produktový, distribučný, zákaznícky. Prístup ABC rozdelí náklady podporných činností relevantne podľa miesta ich reálnej spotreby v produkčných procesoch. Vyčísli sa tak skutočná ziskovosť a odhalia príčiny nízkych marží, straty alebo poklesu ziskovosti. Zvýšením informovanosti stredného manažmentu a dôslednejšou kontrolou sa podporí zodpovednejšie narábanie so zdrojmi.


NAJCHYTREJŠÍ KALKULAČNÝ NÁSTROJ NA TRHU


CostPerform dáva úplnú podporu pre Activity-Based Costing a Management. Ako nástroj sa nesústredí len na pohodlné nastavenie controllingu, ale predovšetkým na prezentáciu výsledkov analýzy tak, aby mohli manažéri uskutočniť správne strategické a racionalizačné opatrenia.

Technické informácie o CostPerform


PRESVEDČTE SA

Kontaktujte nás

Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.

alebo

Odoslaním formuláru dávam súhlas na zasielanie informácii elektronickou poštou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.