RSS AKTUALITY 27.08.2017 BARC BI Survey 17: Qlik opäť zabodoval
RSS AKTUALITY 28.08.2017 GDPR: 7 oblastí, kde vieme účinne pomôcť
RSS AKTUALITY 08.08.2017 Webinár Qlik Sense June 2017 - teraz aj ON-DEMAND
RSS AKTUALITY 01.03.2018 Gartner: Qlik je ôsmy rok lídrom v oblasti business intelligence

Oblečte brutálnu analytickú silu do vašich farieb


V poslednej dobe začínajú byť stále populárnejšie analytické riešenia, ktoré sú zakomponované do väčšieho, napríklad portálového riešenia, CRM alebo trebárs ERP systému. Tomuto trendu sa nevyhýba ani Qlik, ktorý ponúka možnosť integrovať svoje analytické nástroje do nejakého iného, väčšieho riešenia. Teraz OEM riešenia ponúka aj najväčšia partnerská firma Qliku v našich končinách, slovenská konzultačno-implementačná firma EMARK.


V praxi to znamená, že producenti softvéru, ale aj mnohé iné firmy a organizácie integrujú produkty Qlik do svojich vlastných riešení ako „add-on“ BI modul, s cieľom posilniť vizuálnu analytiku dát, dashboardy, reporting či analýzy. „Používateľ si to na prvý pohľad ani nevšimne, aplikáciu je totiž možné „zaodieť“ do rovnakého šatu ako zvyšok webstránky či portálového riešenia,“ vysvetľuje Robert Šrotýř, ktorý má v EMARKu na starosti práve Qlik OEM nástroje. Qlik týmto spôsobom umožňuje embedovať obidve svoje vlajkové lode – riešenia Qlik Sense a QlikView.

Táto technológia je určená predovšetkým softvérovým riešeniam, ktoré chcú ponúknuť svojim klientom či používateľom masívnu analytickú podporu. Kto sú hlavné cieľové skupiny OEM riešení?
Medzi cieľové skupiny patria predovšetkým IT vendori; poskytovatelia SaaS riešení; organizácie poskytujúce informácie ako monitoringové a marketingové agentúry, médiá a mediálne domy; ako aj spoločnosti poskytujúce produkty a služby. Konkrétne príklady využitia OEM riešení nájdete nižšie v časti Use Cases.

Potenciál OEM riešení je vskutku široký, svojich zákazníkov si nájde u poskytovateľov služieb, informácií či obsahu, patria sem aj médiá, či telekomunikační operátori a mnohé iné firmy a organizácie. „V zahraničí pomáha embedovaný Qlik dokonca riešiť kriminálne prípady, hľadá súvislosti a trendy v hustej spleti spravodajských informácií,“ dodáva Robert Šrotýř.

Zrátané a podčiarknuté, zakomponovanie analytiky Qlik do väčšieho riešenia pomáha firmám či organizáciám zvyšovať pridanú hodnotu ich produktov či služieb.

POZOR!! Ak sa chcete dozvedieť o OEM riešeniach Qliku viac, prihláste sa na náš bezplatný webinár, ktorý sa uskutoční 18. mája. Viac informácií nájdete tu:
SK: http://www.emark.sk/sk/aktuality/webinar/webinar-qlik-oem
CZ: http://www.emark.sk/cz/aktuality-1/eventy/webinar-qlik-oem_cz

 


Výhody OEM riešenia
Veľkou výhodou OEM riešenia je cena, tá sa však stanovuje individuálne podľa konkrétnych parametrov, závisí totiž od viacerých faktorov. Vo všeobecnosti však platí, že investícia do takéhoto riešenia je výrazne nižšia oproti cene za bežné Qlik riešenie. OEM je financované formou tokenov a cez partnera, ktorý toto riešenie nasadzuje. Ide o moderný systém financovania podobný modelu SaaS. 

Hoci implementácia nového softvérového riešenia môže vyvolávať obavy z dlhého projektu, v prípade OEM a Qliku to tak nie je. Qlik umožňuje vstavať svoje produkty do riešení tretích strán za zlomok času, ktorý na to potrebujú konkurenčné riešenia. „V konečnom dôsledku OEM riešenia developerom ušetria obrovské množstvo času a práce,“ konštatuje Robert Šrotýř.

Používatelia zase môžu svoje rozhodnutia oprieť o brutálnu analytickú silu, asociatívny vyhľadávací engine, ktorý Qlik vyvíja dlhé roky, či špičkové in-memory technológie. Okrem toho OEM riešenie konečnému spotrebiteľovi prináša nové obchodné príležitosti, ktoré prinesú nové zdroje príjmov. Na opačnom konci OEM riešenia je spokojný zákazník, ktorý sa k požadovanému výsledku dostane okamžite a bezbolestne.

Komu je OEM určené?
Medzi najčastejších používateľov OEM riešení patria ERP dodávatelia, systémoví integrátori, mediá, vydavateľstvá, ale napríklad aj monitoringové agentúry, telekomunikační operátori, banky, poisťovne a mnohé ďalšie firmy a organizácie.

Podobné riešenia sú čoraz viac obľúbené a nájdu si svoje uplatnenie prakticky všade tam, kde je potreba používateľom v rámci stránky poskytnúť možnosť získať nejaké konkrétne údaje, analýzy či reporty. V podstate ide o obchodný model, ktorým poskytujú riešenie v rámci svojho ERP, CRM, portálového alebo iného riešenia či webstránky tretím stranám – najčastejšie klientom. OEM je možné využiť aj u cloudových riešení.
 

OEM si rozumie s každým
Možností a spôsobov ako embedovať analytiku je viacero. Môže sa jednať o webovú integráciu, desktopovú integráciu alebo aj o samostatnú aplikáciu. V podstate tu neexistujú žiadne obmedzenia, technológie Qlik sú s podporou skúseného Qlik partnera embedovateľné do akéhokoľvek riešenia, akýmkoľvek spôsobom a v ľubovoľnom rozsahu.

O hladkú integráciu sa postarajú preverené, pokročilé aplikačné rozhrania (API). Dôsledne nastavené API umožní integráciu s veľkým množstvo zdrojov, ako aj rýchly vývoj aplikácie s využitím Qlik prostredia.

Webová integrácia
Pre OEM integráciu riešení Qlik do webových aplikácií sa používa JavaScript API, čo je rozhranie, ktoré integruje Qlik technológie do webového riešenia. Produkty Qliku sú plne schopné spolupracovať s webovským prostredím a podporujú rozsiahle riešenia určené desiatkam tisícom používateľov. Mnoho Qlik OEM partnerov ponúka svoje produkty ako Software-as-a-Service.

Ako všetky webovské aplikácie, aj OEM riešenia ako súčasť webu musia zohľadňovať výzvy v oblasti bezpečnosti, škálovateľnosti a výkonu. „Qlik samozrejme disponuje vyspelými technológiami, ktoré sa o to postarajú. Potvrdzujú to aj rozsiahle OEM implementácie v oblastiach akými sú zdravotníctvo, finančné služby a mnohé ďalšie,“ pripomína Robert Šrotýř.

Qlik, aj ako súčasť treťostranného riešenia, dokáže na jedinej platforme spojiť rôzne technológie a rôznorodé dátové zdroje. Samozrejme pokiaľ to dovoľuje systém, do ktorého je analytický nástroj zakomponovaný. Qlik technológie v rámci webových aplikácií dokážu efektívne spolupracovať s pestrou paletou rôznych riešení, aplikácií ako RSS, Google Maps, JavaScript, CSS, HTML, webovskými knižnicami Angular, D3, jQuery, jQuery UI a podobne.
 


Desktopová integrácia
Integrovanie s iným softvérom nie je len o webovskej integrácii. Qlik taktiež ponúka integráciu s Windows desktop.

Dátové zdroje a Qlik konektory
Produkty Qlik ponúkajú konektivitu širokému spektru dátových zdrojov prostredníctvom tzv. Qlik konektorov, ktoré sú certifikované a spoľahlivé. Sú do určitej miery štandardizované, v prípade potreby je však možné vyvinúť konektor aj na mieru konkrétnym potrebám a dátovým zdrojom. V prípade záujmu špecialisti EMARKu radi prezradia viac.

Funkcionality OEM
Cieľom OEM riešení od Qliku je priniesť vizualizačnú vrstvu a jednoduchú používateľskú skúsenosť do nejakého už existujúceho softvéru. Ak firma pracuje s CRM riešením, v ktorom sú mená, adresy, kontakty a ďalšie položky, s embedovaným Qlik riešením je možné analyzovať, preklikávať a vyhľadávať to, čo práve používateľ potrebuje.

Funguje to presne ako v samostatnom Qlik riešení. „Želané údaje sa zobrazia so sekundovými odozvami v peknej a zrozumiteľnej vizualizácii priamo v riešení či na webovej stránke. Tieto výstupy sú zdielateľné a dajú sa ďalej využiť v iných analýzach,“ hovorí Robert Šrotýř.
 


Use cases – kde sa dá OEM využiť
Výrobca ERP systému môže výrazne zvýšiť pridanú hodnotu svojho riešenia pre klientov, nakoľko spravidla jedným z hlavných cieľov zavádzania alebo zmeny ERP je popri správne nastavených firemných ekonomicko-prevádzkových procesoch aj lepšia možnosť manažérskeho vyhodnocovania údajov a lepšie rozhodnutia.
 


Qlik Sense Developer Hub
Ako základná predstava o tom, aké sú možnosti OEM embedovania slúži Qlik Sense Developer Hub. Ten je k dispozícii aj u desktopovej verzie, pričom obsahuje štyri hlavné funkcionality. Tá prvá, najzaujímavejšia je Single Configurator, ktorá vygeneruje iframe – teda klasický HTML kód pre danú aplikáciu. Môže to byť trebárs nejaký graf, celý dashboard prípadne niečo iné, čo je práve treba.

Druhou funkcionalitou je Extension Editor, určený predovšetkým pre developerov. Umožňuje vytvárať úplne nové objekty alebo upravovať tie, ktoré sú v Qlik Sense defaultné. Teda rôzne tabuľky, grafy, vizualizačné objekty, pivotové tabuľky a podobne. Tieto rozšírenia sa vytvárajú prostredníctvom JavaScript.

Tretia, tiež veľmi zaujímavá funkcionalita je Mashup Editor. Podobá sa na Single Configurator, až na to, že negeneruje iframe a link, ale HTML súbor, JavaScript a QEXT súbor. Takto si vlastne používateľ poskladá dashboard z rôznych objektov alebo využije už existujúci. Zoradí si ich podľa potreby a systém v reálnom čase vygeneruje JavaScript a HTML. To je zaujímavá funkcionalita.

Štvrtou funkcionalitou je Engine API Explorer, ktorý developerom umožňuje prispôsobovať rozhranie aplikácie.

Reálne a klikateľné ukážky takýchto dashboardov si môžete pozrieť na linkoch nižšie:
https://goo.gl/kpHHXL
https://goo.gl/X5Fp8x

Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.

alebo

Odoslaním formuláru dávam súhlas na zasielanie informácii elektronickou poštou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.