RSS AKTUALITY 27.08.2017 BARC BI Survey 17: Qlik opäť zabodoval
RSS AKTUALITY 28.08.2017 GDPR: 7 oblastí, kde vieme účinne pomôcť
RSS AKTUALITY 08.08.2017 Webinár Qlik Sense June 2017 - teraz aj ON-DEMAND
RSS AKTUALITY 01.03.2018 Gartner: Qlik je ôsmy rok lídrom v oblasti business intelligence

EMARK získal certifikáciu Qlik Retail 2017 Specialization

Oficiálny štatút experta retail EMARK dosiahol ako jeden z prvých partnerov Qliku v Európe


 


Bratislava, 14. júla - Líder na česko-slovenskom trhu business intelligence, spoločnosť EMARK, získal odvetvovú certifikáciu Qlik Retail 2017 Specialization. Ide o oficiálne uznanie expertízy EMARKu v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu a služieb. Je to súčasť inovovaného systému odvetvových certifikácií, ktoré Qlik zaviedol od mája 2017 a potvrdzuje najvyššiu úroveň kompetencie, ktoré partnerský program Qliku ponúka. EMARK je jedným z prvých držiteľov tejto certifikácie v Európe.


Súčasťou validačného procesu bolo naplnenie technických a vzdelávacích požiadaviek pre špecifické odvetvie, v tomto prípade retail. Úspešný partner Qliku prešiel testovaním a screeningom a musel splniť kritéria na udelenie certifikácie. EMARK musel preukázať bohaté skúsenosti s projektami v oblasti retailu, ako aj hlboké znalosti a know-how v rámci daného odvetvia. Certifikačný proces hodnotil počet projektov a klientov v danej oblasti, ich rozsah, hĺbku a prínosy – či už na zvyšovanie profitu, časové či finančné úspory alebo zvyšovanie ROI. Certifikácia platí na obdobie jedného roka, pričom sa každoročne musí obnovovať.

 
„Je to vysvedčenie našej odbornosti, ktorú v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu a služieb už roky rozvíjame,“ hovorí Michaela Lacko-Vrabcová, ktorá v EMARKu zodpovedá za certifikačný proces. „Prešli sme dôkladným a prísnym hodnotiacim procesom, ktorý potvrdil, že máme všetko potrebné, aby sme v tejto oblasti prinášali reálnu pridanú hodnotu našim klientom. Rátame s tým, že v najbližšej dobe na naše konto pribudnú ďalšie odvetvové, ale aj technologické či funkčné certifikácie,“ uzatvára Michaela Lacko-Vrabcová.

- EMARK 2017

Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.

alebo

Odoslaním formuláru dávam súhlas na zasielanie informácii elektronickou poštou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.