RSS AKTUALITY 27.08.2017 BARC BI Survey 17: Qlik opäť zabodoval
RSS AKTUALITY 28.08.2017 GDPR: 7 oblastí, kde vieme účinne pomôcť
RSS AKTUALITY 08.08.2017 Webinár Qlik Sense June 2017 - teraz aj ON-DEMAND
RSS AKTUALITY 01.03.2018 Gartner: Qlik je ôsmy rok lídrom v oblasti business intelligence

Zdravotnícke zariadenia

Od roku 2000 sme pomohli už vyše 250 klientom dosiahnuť celú radu úspechov

Dosiahnite aj Vy vyššie výnosy, nižšie náklady, lepší cash-flow, lepší ROI, úspory času...

Zvýšte organizačnú dynamiku a robte adresnejšie a rýchlejšie zmeny! 


 

 

Pro Diagnostic Group je súkromná sieť MR. Využíva manažérsky informačný systém od EMARKu na platforme QlikView a QPR ScoreCard. Získava tak detailné podporné argumenty pre rokovania s poisťovňami a dodávateľmi, pohodlný prístup k detailným denným informáciám o výkonoch, klientoch, diagnózach, odosielajúcich lekároch, dodávateľoch. Výraznú úsporu administratívy predstavujú pravidelné konsolidované reporty pre predstavenstvo.

VIAC INFO...


Táto skupina progresívnych súkromných zdravotníckych zariadení zároveň neustále zvyšuje kvalitu a znižuje riziko - z tohto dôvodu s využitím QPR ProcessDesigner a QPR Portal a s využitím služieb spoločnosti EMARK realizovali v organizácii procesný audit, optimalizáciu a následný redizajn a štandardizáciu vybraných procesov - všetko s dôrazom na zvýšenie bezpečnosti pacientov a zlepšenie svojej efektivity.

VIAC INFO...

Success stories


 


Najväčšia psychiatrická liečebňa v Českej republike, ktorá má viac ako 100 ročnú históriu, lieči viac ako 1300 pacientov, má viac ako 1000 zamestnancov. Organizácia, ktorá má jasnú stratégiu rozvoja a modernizácie smerom k pacientom, k zamestnancom, k zriaďovateľovi i spoločnosti. V rámci nej bola viac ako 2 roky trvajúca analýza, štandardizácia a optimalizácia procesov s využitím QPR ProcessDesigner a QPR Portal len časť, ktorá však položila silné základy ďalšieho zlepšovania.

 

Zároveň táto organizácia využíva MIS v QPR ScoreCard pokrývajúci strategické riadenie a sledovanie ukazovateľov na úrovni vrcholového a stredného manažmentu. Analytická podpora je vytvorená v QlikView, ktorý obsahuje detailné informácie o kľúčových oblastiach riadenia.
 

VIAC INFO...

Manažment hodingu nemocníc využíva QlikView dashboard kľúčových indikátorov na každodenné zhodnotenie priebežnej výkonnosti a odhad, ako budú výsledky vyzerať na konci mesiaca. Ich cieľom je zachytenie turbulencií pre zabezpečenie stabilnej ziskovosti pre akcionárov. Detailne analyzujú sadu ukazovateľov hospodárenia a produktivity, ktoré sú každý deň cez QlikView aktualizované z 8-mich databáz ERP a pacientských systémov.
 

 

Zavedenie MIS na platforme QlikView s cieľom zlepšiť efektivitu reportingu nad medicínskou CRM databázou, dátovo zintegrovať finančné údaje zo 14 polikliník (konsolidácia P/L, súvahy, P-Z, finančný benchmarking), a tým zlepšiť obchodnú výkonnosť, cashflow, finančnú výkonnosť jednotlivých polikliník v skupine, znížiť náklady na reporting a zvýšiť biznis prínos reportov. Už počas 2-dňového workshopu (v rámci pilotnej fázy) boli preukázané výrazné potenciálne úspory.
 

Jedna z prvých slovenských akciových spoločností z radov nemocníc stavia manažérsky informačný systém od EMARKu na QlikView pre získanie rýchleho a presného prehľadu o všetkých oblastiach - od ekonomiky cez poisťovne, pacientov, ľudské zdroje, sklady.

 


 
Spracovaný komplexný reporting na základe pripraveného zdravotníckeho templatu. Trvanie implementácie nad NIS Prosoft 1 týždeň (celkovo 3 človekodni). Hlavné ciele: Zvýšiť účinnosť systému riadenia, skrátiť čas pri príprave reportov, zvýšiť produktivitu práce, zvýšiť spoľahlivosť a dôveryhodnosť informácií, udržať flexibilitu rozvoja
 
 
Nemocnica, ktorá si uvedomila, že ak chce prežiť v kritickom prostredí dnešného zdravotníctva, musí zaviesť a uplatňovať moderné trendy vo svojom riadení. Systém riadenia kvality ako jedno z mála zdravotníckych zariadení skutočne zaviedla do každodenných manažérskych i zdravotníckych postupov - automatizovala riadenie nezhôd, hodnotenie spokojnosti pacientov, štandardizuje liečebné postupy, optimalizuje svoje procesy (údržba, marketing ap.), rozvíja kontroling. Navyše, vďaka optimalizácii marketingového procesu táto nemocnica výrazne zvýšila mimopoistné príjmy.


Vynikajúce slovenské zdravotnícke zariadenie špecializované na liečbu srdcových chorôb, ktoré sa rozhodlo pre zefektívnenie zavedeného integrovaného manažérskeho systému štandardizovať a optimalizovať svoje procesy prostredníctvom QPR ProcessDesigner a QPR Portal.
 

 

Fakultná nemocnica Trnava využíva manažérsky informačný systém od EMARKu na platforme QPR ScoreCard pre sledovanie ukazovateľov pre primárov. V QlikView má vytvorené analytické prehľady o kľúčových oblastiach riadenia nemocnice. Taktiež v minulosti optimalizovala procesy a udržiava procesný model v QPR ProcessDesigner.
 

 
Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku využíva manažérsky informačný systém od EMARKu na platforme QPR ScoreCard pre sledovanie ukazovateľov pre primárov. V QlikView má vytvorené analytické prehľady o kľúčových oblastiach riadenia nemocnice. Taktiež v minulosti optimalizovala procesy a udržiava procesný model v QPR ProcessDesigner.


Zavedenie a rozvoj riadenia kvality podľa ISO 9001 spolu s podporou procesného riadenia v QPR ProcessDesigner.
 
 

NsP Prievidza so sídlom v Bojnicicach využíva MIS od EMARKu postavený na platforme QPR ScoreCard pre sledovanie ukazovateľov pre primárov. V QlikView má vytvorené analytické prehľady o kľúčových oblastiach riadenia nemocnice. Taktiež zaviedla ISO 9001 a udržiava procesný model v QPR ProcessDesigner. 

 

Zavedenie MIS od spoločnosti EMARK pre riadenie viacerých kritických oblastí.
 
Zavedenie MIS od spoločnosti EMARK pre riadenie viacerých kritických oblastí.
 
 Zavedenie riadenia kvality podľa ISO 9001 s podporou procesného riadenia
Jeden z prvých komplexných a progresívnych projektov riadenia zdravotníckeho zariadenia v SR. Obsahoval zavedenie MIS v nástroji QPR ScoreCard, nastavenie motivačného systému a procesné riadenie v QPR ProcessGuide. Projekt získal nezávislé medzinárodné ocenenie ITAPA.  


a desiatky ďalších zdravotníckych zariadení...

      

            

Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.

alebo

Odoslaním formuláru dávam súhlas na zasielanie informácii elektronickou poštou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.