RSS AKTUALITY 27.08.2017 BARC BI Survey 17: Qlik opäť zabodoval
RSS AKTUALITY 28.08.2017 GDPR: 7 oblastí, kde vieme účinne pomôcť
RSS AKTUALITY 08.08.2017 Webinár Qlik Sense June 2017 - teraz aj ON-DEMAND
RSS AKTUALITY 01.03.2018 Gartner: Qlik je ôsmy rok lídrom v oblasti business intelligence

Štátna a verejná správa

Od roku 2000 sme pomohli už vyše 250 klientom dosiahnuť celú radu úspechov

Dosiahnite aj Vy vyššie výnosy, nižšie náklady, lepší cash-flow, lepší ROI, úspory času...

Zvýšte organizačnú dynamiku a robte adresnejšie a rýchlejšie zmeny! 


  • Využitie QlikView pre kontroling úradu a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja
  • Vytvorenie aplikácie pre pravidelné hodnotenie efektívnosti a výkonnosti organizácií v pôsobnosti kraja
  • Zníženie rizík súvisiacich s prípadným výpadkom daňových príjmov vďaka modelovaniu dane a včasným informáciám
  • Efektívnejší prístup k informáciám potrebným pre riadenie v oblasti controllingu

VIAC INFO...

 Využitie QlikView pre ad-hoc analýzy rozličných informácií potrebných pre prípravu zdravotníckej politiky.

Kontroling 4 nemocníc a 2 polikliník v QlikView s cieľom výrazne skrátiť čas prípravy reportov a analýz o krajskom zdravotníctve.


VIAC INFO...
 

Success stories

 Vedenie MZV hľadalo spôsob, ako zvýšiť akceptáciu procesných štandardov zo strany svojich zamestnancov a dosiahnuť tak vyššiu mieru implementácie procesného riadenia. Z tohto dôvodu sa rozhodlo pre preklopenie procesnej dokumentácie z ARISu do QPR (ProcessDesigner + Portal) a následné skvalitnenie procesných štandardov s využitím služieb spoločnosti EMARK. V QPR ScoreCard bol taktiež vytvorený systém sledovania strategických cieľov a ukazovateľov s ohľadom na metodiku Balanced Scorecard.
 
 

Mesto Vysoké Tatry – v spolupráci s vedením mesta sme zrealizovali personálny audit, výsledkom ktorého bol návrh viacerých racionalizačných opatrení (vrátane zmeny náplní práce zamestnancov, reorganizácie procesov a organizačnej štruktúry mesta). Realizácia navrhovaných opatrení vytvorila potenciál dosiahnuteľných úspor na osobných nákladoch pre mesto viac ako 75.000 EUR ročne.


Príprava laboratórií na akreditáciu.
 

          
 

Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.

alebo

Odoslaním formuláru dávam súhlas na zasielanie informácii elektronickou poštou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.