RSS AKTUALITY 27.08.2017 BARC BI Survey 17: Qlik opäť zabodoval
RSS AKTUALITY 28.08.2017 GDPR: 7 oblastí, kde vieme účinne pomôcť
RSS AKTUALITY 08.08.2017 Webinár Qlik Sense June 2017 - teraz aj ON-DEMAND
RSS AKTUALITY 01.03.2018 Gartner: Qlik je ôsmy rok lídrom v oblasti business intelligence

Česká republika

Od roku 2000 sme pomohli už vyše 250 klientom dosiahnuť celú radu úspechov

Dosiahnite aj Vy vyššie výnosy, nižšie náklady, lepší cash-flow, lepší ROI, úspory času...

Zvýšte organizačnú dynamiku a robte adresnejšie a rýchlejšie zmeny! 


Najväčšia psychiatrická liečebňa v Českej republike, ktorá má viac ako 100 ročnú históriu, lieči viac ako 1300 pacientov, má viac ako 1000 zamestnancov. Organizácia, ktorá má jasnú stratégiu rozvoja a modernizácie smerom k pacientom, k zamestnancom, k zriaďovateľovi i spoločnosti. V rámci nej bola viac ako 2 roky trvajúca analýza, štandardizácia a optimalizácia procesov s využitím QPR ProcessDesigner a QPR Portal len časť, ktorá však položila silné základy ďalšieho zlepšovania.

Zároveň táto organizácia využíva MIS v QPR ScoreCard pokrývajúci strategické riadenie a sledovanie ukazovateľov na úrovni vrcholového a stredného manažmentu. Analytická podpora je vytvorená v QlikView, ktorý obsahuje detailné informácie o kľúčových oblastiach riadenia.

 

VIAC INFO..

Spoločnosť ACO Industries využíva riešenie na platforme QlikView pre konsolidáciu firemných dát, obchodné, výrobné a finančné analýzy, ako aj správu IT služieb, helpdesku, ap. Pomocou aplikácie NPrinting distribuuje údaje širokému spektru užívateľov. Pre sledovanie strategických ukazovateľov (KPIs) využíva nástroj QPR Metrics. Tiež využíva nástroj QPR ProcessGuide pre podporu procesného riadenia.

Success stories


Manažment hodingu nemocníc využíva QlikView dashboard kľúčových indikátorov na každodenné zhodnotenie priebežnej výkonnosti a odhad, ako budú výsledky vyzerať na konci mesiaca. Ich cieľom je zachytenie turbulencií pre zabezpečenie stabilnej ziskovosti pre akcionárov. Detailne analyzujú sadu ukazovateľov hospodárenia a produktivity, ktoré sú každý deň cez QlikView aktualizované z 8-mich databáz ERP a pacientských systémov.


Zlínskemu kraju sme pomohli vytvoriť metodiku pre sledovanie výkonnosti zdravotníckych zariadení s ohľadom na úhradovú vyhlášku, pričom na reporting a analýzy týchto údajov využíva kraj nástroj QlikView.
 


Riaditeľovi Bíloveckej nemocnice pomáha QlikView usmerňovať produktivitu cez denný prehľad o priebežných výkonoch vo vzťahu na úhradovú vyhlášku (Alfa, Beta, Gamma, ambulantné výkony...) a zároveň aj riadiť efektivitu vďaka detailnej analýze hospodárenia jednotlivých stredísk z pohľadu priamych a aj rozpočítaných režijných nákladov.
 

 

Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.

alebo

Odoslaním formuláru dávam súhlas na zasielanie informácii elektronickou poštou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.