RSS AKTUALITY 02.05.2018 Qlik Sense Tour 2018 - Pridajte sa k nám
RSS AKTUALITY 27.08.2017 BARC BI Survey 17: Qlik opäť zabodoval
RSS AKTUALITY 28.08.2017 GDPR: 7 oblastí, kde vieme účinne pomôcť
RSS AKTUALITY 08.08.2017 Webinár Qlik Sense June 2017 - teraz aj ON-DEMAND
RSS AKTUALITY 01.03.2018 Gartner: Qlik je ôsmy rok lídrom v oblasti business intelligence


Príklady využitia K4 Analytics

Šetrite svoj čas a zvýšte účinnosť Vašich plánov

Finančné plánovanie
P&L, cash-flow, súvaha, KPIs
Obchodné plánovanie
sales targety, forecasty
Plánovanie výroby, logistiky, prevádzky
kapacity, úzke miesta, ľudia, linky, sklady, zásoby, distribúcia
Strategické plánovanie
scorecards, finančné a nefinančné KPIs, iniciatívy
 

Zjednodušte finančné plánovanie

Pripravujete na pravidelnej báze finančné plány a vyhodnocujete si ich plnenie s ohľadom na základný plán či pravidelne upravovaný forecast? Musíte ručne konsolidovať údaje o úhradách faktúr, upravovať ich splatnosti v pláne cash-flow? Máte v pláne rôzne zložité prepočty? Je plán často kvôli jeho zložitosti neaktuálny? Zapájate do plánovacieho procesu rôznych ľudí – napr. majiteľov stredísk, pričom získať od nich spätnú väzbu si žiada veľa úsilia? Jedná sa pritom o časovo a organizačne náročný proces, často s mnohými manuálnymi úpravami?

S K4 Analytics môžete definovať finančné plány podľa stredísk, manažérskych účtovných skupín, prevádzok, regiónov či ľubovoľných iných úrovní, upravovať forecasty, rozbíjať ich na nižšie úrovne, získavať vstupy z nižších úrovní a následne ich konsolidovať na centrálnej úrovni. Na prvý pohľad vidíte, v akom stave je plánovací proces, čo ešte nebolo naplánované, kde bol plán prekročený a prečo. Zároveň máte možnosť plánovať cash-flow – úhrady faktúr, príjmy a výdavky v čase, systém automaticky konsoliduje uhradené faktúry a iné platby. Je možné ho využiť pri príprave ľubovoľných finančných plánov (budgeting, cashflow, P&L, súvaha, costing, ratingové ukazovatele...)


Zdynamizujte obchodné plánovanie

Pripravujete alebo konsolidujete obchodné plány? Distribuujete tieto plány obchodníkom, následne od nich zbierate upravené odhady predaja? Vytvárate porovnania aktuálneho predaja s ohľadom na pôvodný plán a forecast? Prepočítavate odmeny na základe plnenia plánu? Musíte pritom manuálne konsolidovať údaje o predajoch, aktivite obchodníkov a rozposielať ich obchodníkom? Následne prácne zbierať ich forecasty a porovnávať ich s plánom?

S K4 Analytics môžete definovať plány podľa produktov, regiónov, obchodníkov, predajní či predajných kanálov či ľubovolných iných štruktúr, distribuovať ich zainteresovaným stranám, zbierať od nich vstupy a následne ich konsolidovať. Je možné ho využiť pri príprave a sledovaní ľubovoľných typov obchodných plánov, sales targetov a forecastov, pričom na prvý pohľad vidíte kto obchodné plány nenaplnil a prečo. Ihneď po zadaní každý obchodník vidí svoj plán, forecast a skutočnosť. Manažér si vie ihneď pozrieť celkové plnenie plánu a prijať opatrenie.Zefektívnite plánovanie kapacít a logistiky vo výrobe, v prevádzke, obchode či iných odvetviach

Plánujete výrobu či prevádzku s ohľadom na požiadavky zákazníkov, vyťaženie kapacít a úzke miesta? Je tento proces pre Vás prácny a časovo náročný? Využívate rôzne excelovské tabuľky a uvažujete o niečom čo by Vám dokázalo ušetriť čas? O niečom, čo by urobilo potrebné prepočty za Vás? Prípadne navrhlo optimálny výrobný program s ohľadom na obmedzenia? Plánujete vyťaženie ľudských zdrojov či zariadení a potrebujete sledovať dopad na náklady, resp. potrebu s ohľadom na normatív?

S K4 Analytics môžete naťahovať alebo zadávať aktuálne či predpokladané výrobné objednávky, zadávať rôzne typy výrobného programu s ohľadom na požadované dodacie termíny, definovať výrobné kapacity, technicko-hospodárske normy výroby a následne sledovať vyťaženie liniek, skladov, ľudí, dopravu zásob, modelovať dopad na náklady a ziskovosť. Je v ňom možné definovať náročnosť práce a sledovať dopad na personálny či technologický normatív. Nástroj je vhodný pre všetky typy výroby (kontinuálna výroba, mechanická výroba, sériová výroba či zákazková výroba...), ako aj pre ľubovoľné iné prevádzky, v ktorých je potrebné plánovať kapacity (obchod, distribúcia, utilities...).

 


Zvýšte dôraz pri riadení Vašich KPIs, firemnej stratégie či strategických projektov

Definujete strategické, operatívne či projektové KPIs? Chcete, aby každý vedúci pracovník videl svoje ciele, mal možnosť si naplánovať ich plnenie s ohľadom na stanovené očakávania? Je pre Vás prácne zhrávanie údajov o plánoch či plnení cieľov z rôznych oddelení, neustále pripomienkovanie a úpravy? Odovzdávajú Vám ľudia údaje v rôznej neštruktúrovanej forme, prípadne v exceloch, ktoré potom prácne konsolidujete? Chceli by ste okrem plánov vidieť aj stav plnenia strategických iniciatív?

S K4 Analytics môžete definovať strategické či operatívne KPIs (finančné, výkonové alebo kvalitatívne ako napr. nepodarky, dĺžka odozvy, reklamácie, zákaznícky servis...), kaskádovať ich na nižšie úrovne, konsolidovať vstupy ohľadom plánov či ich plnenia, vykonávať priebežné úpravy plánov a zamerať tak pozornosť na kľúčové ciele. Zároveň môžete sledovať strategické programy a iniciatívy, priority v rámci strategických projektov a ich plnenie. Nie ste pritom obmedzení štruktúrou cieľov, organizačnou štruktúrou či inými limitmi.

 
                                                                                                              Späť na produkt

Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.

alebo

Odoslaním formuláru dávam súhlas na zasielanie informácii elektronickou poštou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.