RSS AKTUALITY 27.08.2017 BARC BI Survey 17: Qlik opäť zabodoval
RSS AKTUALITY 28.08.2017 GDPR: 7 oblastí, kde vieme účinne pomôcť
RSS AKTUALITY 08.08.2017 Webinár Qlik Sense June 2017 - teraz aj ON-DEMAND
RSS AKTUALITY 01.03.2018 Gartner: Qlik je ôsmy rok lídrom v oblasti business intelligence

Naše služby sú našou najsilnejšou konkurenčnou výhodou pre Vás


Nie sme bežná IT firma, ktorej ak niečo nezadáte, tak to nedostanete a ktorá Vás bude každý mesiac doslova vyciciavať.


Pôvodne sme vznikli ako poradenská firma a neskôr sme začali vyhľadávať špičkové IT nástroje pre podporu Vášho businessu. 


Našou silnou stránkou je preto práve schopnosť poradiť Vám, pochopiť Vás, vymyslieť riešenie, zamerať sa na to podstatné a vyvodiť z toho praktické opatrenia."


Nezáväzná konzultácia

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu – odborný rozhovor ohľadom Vašich cieľov a potrieb. Pomenujeme oblasti, v ktorých viete na základe cielených zmien dosiahnuť výrazné merateľné zlepšenia. Poskytneme Vám inšpirácie, kde a ako môžete dosiahnuť výrazný úspech s využitím našich skúseností, expertízy, ako aj najmodernejších IT nástrojov pre podporu riadenia.


Audit súčasného systému

Väčšina organizácii v súčasnosti má k dispozícii rozličné analýzy, reporty, prípadne nejaké štandardizované reporty z ERP / CRM či iného systému, alebo dokonca nejaký manažérsky informačný systém či business intelligence nástroj. Jej procesy fungujú a prinášajú výsledky. 

 

Ak však chcete zistiť, či Váš súčasný systém je stále to najlepšie na trhu, čo môžete mať, prípadne ak pociťujete nejaké konkrétne nedostatky súčasného systému (napr. dlho trvajúce a finančne náročné úpravy realizované externým dodávateľom, rozsiahla manuálna práca v exceli, frustrácia z opakovaných požiadaviek na výstupy, pričom tieto stále nie sú presné, ap...) môžeme pre Vás vykonať posúdenie súčasného systému a objektívne vyhodnotiť, či Vám dokážeme priniesť pridanú hodnotu, ktorá výrazne prevýši investíciu.


Presvedčte sa - Seeing is Believing

Ak sa ukáže, že existujú oblasti, v ktorých Vám dokážeme pomôcť dosiahnuť úspech a budete si chcieť byť 100% istí, že navrhnuté riešenia sú tie správne po metodickej či IT stránke, urobíme praktický workshop zameraný na spracovanie konkrétnej analýzy, konkrétneho procesu či konkrétneho výstupu v našich nástrojoch tak, aby ste si vedeli preveriť ich vhodnosť pre Vás s ohľadom na zvolené kritériá. Keďže Vám tento výstup zostáva vo free verzii, je vhodné vybrať oblasť, ktorá bude mať pre Vás čo najvyššiu pridanú hodnotu, kde vnímate problém, alebo kde by ste chceli dosiahnuť pozitívny výsledok. Takto je možné začať využívať najmodernejšie manažérske softwarové nástroje a dosiahnuť efekty už do 1 dňa!


Návrh riešenia a implementácia

Implementácia riešenia – od 1 dňa do niekoľkých mesiacov! Ak sa to ukáže ako zmysluplné, pomôžeme Vám zaviesť riešenie. Je tu hneď niekoľko možností od definovania potrieb a návrh riešenia, zabezpečenie licencií, zaškolenie a technickú podporu pri zavádzaní, pričom Vaši ľudia aktívne preberajú rolu v projekte a tým dosiahnu lepšie využitie systému, až po vytvorenie a odovzdanie hotového riešenia na kľúč. Každopádne však získate výstupy rýchlo. Naša najrýchlejšia implementácia nad jednou oblasťou (ekonomika) trvala 1 deň aj s napojením na dáta a vytvorením základných užívateľských výstupov v organizácii s 200 zamestnancami. Najdlhšia rádovo zopár mesiacov s vytvorením komplexného dátového skladu a stoviek výstupov pre celú veľkú firmu. Taktiež v oblasti optimalizácie procesov viete už v priebehu niekoľkých dní mať relevantnú spätnú väbzu a optimalizačné návrhy, ktoré môžu zásadne pomôcť vyriešiť aj zdanlivo ťažkú otázku.


Školenia (viď zoznam školení)

Ak už máte k dispozícii niektorý z našich nástrojov, zvýšime Vašu kvalifikáciu a zručnosť v ich využívaní s cieľom, aby ste mohli s týmito nástrojmi pracovať samostatne. Školenia realizujú ľudia z praxe, ktorí sa danou problematikou zaoberajú dlhodobo, majú silnú expertízu a navyše vedia citlivo a empaticky komunikovať s ľuďmi tak, aby sa dostali na "ich úroveň znalostí a uvažovania" a dokázali im poskytnúť informácie tak, aby im boli užitočné. Školenia realizujeme väčšinou hands-on, čiže ľudia zo školení odchádzajú nie len s teoretickými vedomosťami, ale predovšetkým s praktickými zručnosťami, ktoré vedia okamžite uplatniť pri svojej práci.

 


 

Naše riešenia: 

Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.

alebo

Odoslaním formuláru dávam súhlas na zasielanie informácii elektronickou poštou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.